Χ.Ε.Ν.ΘΗΒΑΣ  Συμμετοχή-Συνεργασία-Συλλογικότητα

Ιστορικό

H XEN στην Ελλάδα ιδρύθηκε στην περίοδο μιας μεγάλης κρίσης για τον τόπο: το 1923, μετά τη μικρασιατική καταστροφή, όταν έπρεπε άμεσα να ενσωματωθούν στο εθνικό κορμό 1.500.000 πρόσφυγες. Νεαρές Σμυρνιές, μέλη της ΧΕΝ στην πόλη τους, αποτέλεσαν τον πρώτο πυρήνα της Οργάνωσης, που δραστηριοποιήθηκε στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει τις επείγουσες και πιεστικές ανάγκες επιβίωσης του γυναικείου προσφυγικού πληθυσμού: την επανασύνδεση με τις διεσπαρμένες τους οικογένειες, την ταχύρρυθμη κατάρτισή τους σε επαγγέλματα με προοπτική άμεσης εξεύρεσης εργασίας, την παροχή ψυχολογικής και συμβουλευτικής στήριξης.

 

Η όλη δράση της Οργάνωσης (που στα πρώτα της βήματα υποστηρίχθηκε ηθικά και υλικά από την παγκόσμια ΧΕΝ), βασίστηκε στις χριστιανικές αξίες του αλτρουϊσμού, της αλληλεγγύης, της ανιδιοτέλειας, του σεβασμού και της ισοτιμίας των ανθρώπων.Εκφράστηκε με την ανάδειξη και έξαρση του εθελοντισμού ως σημαντικής κοινωνικής αξίας με ουσιαστικό περιεχόμενο και ρόλο παιδευτικό.

 

Όπως όλες οι Οργανώσεις Νεότητας το 1939, με την επιβολή δικτατορικού καθεστώτος, η ΧΕΝ διαλύθυκε. Μετά τον πόλεμο ανασυστήθηκε και εξαπλώθηκε στον ελληνικό χώρο, τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές.

 

Μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου (1947) και μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 60 περίπου, η ΧΕΝ συμμετέχει στο έργο της ανασυγκρότησης και σταδιακά εφαρμόζει πρωτοποριακά προγράμματα στέγασης, σίτισης, επαγγελματικής κατάρτισης, φυσικής αγωγής, δημιουργικής απασχόλησης, για γυναίκες νέες αλλά και μεγαλύτερες. Ας σημειωθεί ότι με πρωτοβουλία της ΧΕΝ ιδρύθηκαν οι πρώτες Σχολές Γραμματέων, Βιβλιοθηκονόμων και Κοινωνικών Λειτουργών και κατοχυρώθηκαν τα αντίστοιχα επαγγέλματα.

 

Η ΧΕΝ συμμετείχε επίσης ενεργά σε όλες τις διεκδικήσεις των γυναικών για την αναγνώριση της ισοτιμίας των, όπως στην απόκτηση πολιτικών και άλλων δικαιωμάτων (δικαίωμα ψήφου, συνταγματική κατοχύρωση της ισότητας των φύλων, αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου, εξίσωση αμοιβών ανδρών-γυναικών κ.λ.π).

 

Η ενασχόληση με τους πρόσφυγες και μετανάστες υπήρξε ένας άλλος σημαντικός τομέας δράσης: περίθαλψη επαναπατρισθέντων αλλά και προετοιμασία νεαρών κοριτσιών για υπερπόντια μετανάστευση τα δύσκολα χρόνια της εθνικής αιμορραγίας.

 

Στη 10ετία του 80, με την Ελλάδα πλέον μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, αναδεικνύονται νέα κοινωνικά προβλήματα: εμφανιζονται τα πρώτα δείγματα της αυξανόμενης ανεργίας στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και νέες ασθένειες, καταστροφή του περιβάλλοντος, διάδοση των ναρκωτικών, έξαρση της βίας, τοπικοί πόλεμοι αλλά και αντιστροφή του ρεύματος μετανάστευσης.

 

Η ΧΕΝ παρακολουθεί τις εξελίξεις και προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τις νέες αυτές προκλήσεις εκσυγχρονίζοντας τις μεθόδους της και εκπαιδεύοντας τα στελέχη της, για να συνεχίσει τη δράση της με τρόπο αποτελεσματικό.

 

Σήμερα η ΧΕΝ υλοποιώντας πάντα τον καταστατικό της στόχο, δηλαδή την ανάπτυξη της γυναίκας, δραστηριοποιείται σε 30 σημεία στην Ελλάδα. Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος, η ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικά γυναικών, η συμβίωση σε μία ανομοιογενή κοινωνία με σεβασμό στη διαφορετικότητα και η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού είναι οι βασικοί άξονες της δράσης της. Παράλληλα αποβλέπει στην ενίσχυση της αξίας του εθελοντισμού, που οδηγεί στην ενεργοποίηση της γυναίκας-πολίτη και τη συμμετοχή της στα κοινά, στο πλαίσιο μιας μη κερδοσκοπικής-μη κυβερνητικής Οργάνωσης.

 

Η ΧΕΝ συνεργάζεται για την υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων με άλλους φορείς ή αυτοχρηματοδοτεί προγράμματα για την επίτευξη των στόχων της.

 

Η υπερογδοντάχρονη παρουσία της στον κοινωνικο χώρο έχει δημιουργήσει στα μέλη και τα στελέχη της μια παράδοση ήθους και προσφοράς. Στην παράδοση αυτή οφείλει το κύρος της και την ευρύτερη αναγνώριση και εκτίμηση την οποία απολαμβάνει.

 

Οργάνωση

Η ΧΕΝ Ελλάδος είναι Ίδρυμα, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Εποπτεύεται από το Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ.: 310, Πρ. Διάτ.: 1261, 18/8/1981).

Είναι μέλος της Παγκόσμιας ΧΕΝ (Y.W.C.A) και αναγνωρίζει και υιοθετεί τις αρχές και τους σκοπούς της.Είναι Οργάνωση χωρίς πολιτικές διασυνδέσεις, με χαρακτήρα Κοινωφελή, Μη Κερδοσκοπικό και επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών της χωρίς θρησκευτικές, εθνικές, κοινωνικές, φυλετικές διακρίσεις.

Στόχοι

Η ανάπτυξη της ηγετικής και της συλλογικής δύναμης των γυναικών και των κοριτσιών, για να επιτύχει :

· Δικαιοσύνη

· Ειρήνη

· Υγεία

· Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια

· Ελευθερία, και

Βιώσιμο περιβάλλον για όλους τους ανθρώπους

 

Διοίκηση

Το Πανελλήνιο Συμβούλιο με εκπροσώπους από τα Τοπικά Κέντρα * εκλέγει τη Διοικούσα Επιτροπή, που συντονίζει τη δράση της ΧΕΝ στην Ελλάδα και αποτελεί την Διοίκηση της Χ.Ε.Ν. Ελλάδος.